Sluppenkvartalet vil ligge sentralt plassert på Sluppen, ved en planlagt ny rundkjøring i Sluppenveien. Her planlegges det handel, servicetilbud og næringsvirksomhet i 1. og 2. etasje og med kontorer og/eller boliger i de øvre etasjene.

Sluppenkvartalet skal dekke behovet for nærhandel og service både for boligområdet og for kontorbyggene.