Utredninger pågår for å legge hovedinnfartsåren fra sør i kulvert under Sluppenområdet.

Dette vil kunne gi radikale endringer av området.

Link