Det planlegges en ca 2 kilometer lang tunnel fra Sluppen til Munkvold på Byåsen. Tunnelen vil gi langt bedre fremkommelighet mellom Byåsen og sentrum og vil avlaste lokalveinettet på Byåsen.

Endelig trase og byggetidspunkt er ikke avklart. For mer informasjon om tunnel til Byåsen se Link Miljøpakken