Sør-Trøndelag Fylkeskommune og kollektivselskapet AtB planlegger Sluppen som en av Trondheims primære kollektivknutepunkt. Utformingen av kollektivknutepunktet er det Statens Vegvesen som står for. I det fremtidige kollektivnettet i Trondheim vil ringruter og tverrgående ruter styrkes og mange av disse vil gå gjennom Sluppen. Ny Sluppen bru vil legge til rette for en slik utvikling.

For å oppnå et velfungerende kollektivknutepunkt er det viktig med enkel og rask omstigning fra en bussrute til en annen.

Kollektivknutepunktet på Sluppen vil innebære vesentlig forbedret tilgjengelighet for både arbeidsplasser og boliger.

Link