Sluppen bru har i flere år vært en flaskehals i Trondheim. Brua skal nå skiftes ut, og det skal bygges nye tilførselsveier i området. Det er satt av 1,6 milliarder statlige kroner til både E6 og Sluppen bru i Trondheim de neste årene. Byggestart vil bli i 2017.

Ny Sluppen bru vil gi vesentlig forbedret kommunikasjon mellom Sluppen og Byåsen. En ny bru med god kapasitet vil gjøre det mulig for AtB å etablere tverrgående bussruter fra Byåsen over Sluppen og videre til Omkjøringsveien, Tunga og Leangen.

For mer informasjon om ny Sluppen bru se

Link Miljøpakken Nrk Tr.lag Link Adresseavisen

Sluppen bru idag