Anlegget til Trondheim Trafikkstasjon på Sluppen skal bygges om og utvides. Ombyggingen og utvidelsen skal gi rom for flere arbeidsplasser, et bedre arbeidsmiljø for organisasjonen og mer hensiktsmessige arealer for den publikumsrettede virksomheten.