Trondheims nye hoved brannstasjon på Sluppen blir godt synlig fra E6. Brannstasjonen på Sluppen står klar ved årsskiftet 2014/2015. Hovedstasjonen vil ha nærmere 100 ansatte når den står ferdig og vil huse 4 lag med brannmenn, 110 sentralen, verksted, Trøndelag brann- og redningstjenestes administrasjon og forebyggende avdeling.

Link Adresseavisen