Del denne siden:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Utviklingen

Veien til en ny by

Sluppenområdet har de siste tiårene vært preget av lager-og logistikkvirksomhet og kontorbygg.

I kommuneplanens arealdel fra 2013 er derimot Sluppen blitt innlemmet som fremtidig sentrumsformål. Sluppen er sentralt, har veldig god tilgjengelighet, og vil gi rom for nye, spennende bo- og kontorløsninger.

Sluppen vil bli en del av et sammenhengende område for teknologibedrifter, forskning og undervisning som strekker seg fra Kalvskinnet, via Øya, Elgeseter, Gløshaugen, Lerkendal, Sorgenfri og til Sluppen. Etablering av nye og eksisterende teknologibedrifter i dette området vil være utviklende for både utdanning, forskning og næringsliv, noe som igjen vil gjøre Trondheim mer konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt.

Sluppen skal utvikle seg til å bli en levende bydel som fungerer både på ettermiddag og kveld. Det blir derfor viktig at området får boliger, handels- og serviceareal.

Grøntområdene i Smidalen, Nidelven og åpningen av Fredlybekken gjør deler av området svært attraktivt for boligutvikling. Nærheten til undervisningsinstitusjonene gjør også området attraktivt for studentboliger.

 

Helhetlig plan for Sluppen

Med utgangspunkt i en ønsket løsning for infrastruktur har vi sett på ulike muligheter for bebyggelse på Sluppen.

Vi har som målsetting at Sluppen skal utvikle seg til å bli en levende bydel som fungerer også ettermiddag og kveld. I tillegg til næringsareal er det derfor viktig at området får boliger, handels- og serviceareal. Nedenfor er vist en skisse av en mulig utbyggingsløsning.

Helhetlig plan Sluppen mot nord