Del denne siden:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Utviklingen

Eiendomsbesittere på Sluppen

De bebygde arealene eies av flere private grunneiere. Hele bydelen er på nærmere 275 mål og Kjeldsberg eier samlet 130 mål. Kjeldsberg har eid arealer på Sluppen siden 1967. Eierskapet ble vesentlig utvidet ved kjøpet av “Siemens Sør” i desember 2002 og Statkraft eiendommen i 2011. Andre grunneiere er Posten Norge, Statsbygg, Trondos, KLP Eiendom og Norske Shell. Trondheim kommune eier grøntområdene i Smidalen og Nidelvkorridoren.

Oversikt våre områder

Områdeplaner

I 2011 ble Områdeplanen for Sluppenveien 5-25 vedtatt. Planen tillater en samlet utbygging på 124.000 kvm. Trondheim kommune arbeider med en Områdeplan for Valøya, Tempe og Sluppen hvor eiendommene til Trondos, Velo Eiendom og Norske Shell inngår. Målsettingen er at planen skal vedtas i 2013.

Reguleringsplaner    omrodeplaner