GlucoSet føyer seg inn i rekken av spennende teknologiselskaper som etablerer seg her på Sluppen.

De har utviklet en sensor som gjør det mulig å måle blodsukker kontinuerlig i kritisk syke. Lignende teknologi som allerede er utviklet for diabetikere fungerer ikke på kritisk syke pasienter. Kontinuerlig måling hos de kritisk syke vil gi bedre blodsukkerkontroll, som igjen kan spare svært mye penger og redde mange liv.

Gründerselskapet trives godt i Trondheim, og mener de ikke kunne hatt bedre forutsetninger enn i byen, med nærhet til NTNU og St. Olavs Hospital. Nå har de valgt Sluppen for veien videre og flytter inn i Kraftbygget, Sluppenvegen 6 i perioden juni/juli 2018.

Les mer om GlucoSet på selskapets hjemmeside

glucoset.com Artikkel i Adressa 2016