For første gang i verden er det etablert et prosesseringsanlegg for blandede avfallsmasser. Og det skjer på Tiller i Trondheim. Denne teknologien er svært interessant i mange land på grunn av behovet for opprydding og utnyttelse av sentrumsnære områder som tidligere ble benyttet til avfallsdeponi.

Artikkel avfallshåndtering

Kontaktinformasjon:

R. Kjeldsberg AS v Harald Bjørlykke, 9186 4040, harald.bjorlykke@kjeldsberg.no

AF Gruppen AS v Magnus Stedenfeldt, Magnus.Stedenfeldt@afgruppen.no