Safetec er en ledende leverandør av tjenester innen risikostyring og risikobasert beslutningsstøtte, og har kontorer både i Australia, Malaysia, Storbritannia og i de fire største byene i Norge. Den 13.03.18 ble det kake og blomster i forbindelse med innflytningsmarkering i nye lokaler i Kraftbygget her på Sluppen.

Vi håper de vil trives i nabolaget!

Les mer om selskapet nedenfor.

Safetec.no