Bygningene

Sluppen satser på fremtidsrettede bygg, med god kvalitet og gode miljø- og energiegenskaper. Nybygg skal ha lavt energiforbruk- som eksempel har Sluppenvegen 19 “nær-null energiforbruk” etter Futurebuilt sin definisjon. Rehabiliterte bygg skal som minimum ha energiklasse B. Nybygg vil som hovedregel sertifiseres etter Breeam-standardens kategori Excellent.