Folia

Folia er et moderne kontorbygg i fem etasjer. Bygget har energiklasse A.

Sluppenvegen 15, 7037 Trondheim
Bygget har fleksible tekniske systemer som kan tilpasses ulike kontorløsninger. Kjelleren inneholder felles sykkelparkering med sykkeldusj, garderober og lager. I første etasje er det kantine og kafé. 

I dag er byggets største leietaker det rådgivende ingeniørselskapet Multiconsult.

Se prospekt for Folia