Nå blir det klatretårn på Sluppen

Gleder seg til å utvide klatresenteret med tauklatring. Fra venstre: Arve Stavø, styreleder i Grip, Anne Marie Ormbostad-Berre, daglig leder i Grip, Ida Stokkan, prosjektsjef i R. Kjeldsberg og Mai Susegg, utleiesjef i R. Kjeldsberg.

Etter vedtak i bygningsrådet denne uken kan R. Kjeldsberg starte arbeidet med å reise det 17 meter høye Tårn 13 i Sluppenvegen 13. Dette blir en berikende utvidelse av dagens buldresenter til Grip Klatring. Klatresenteret skal etter planen stå ferdig til skolestart i 2022.

Utvidelse av tilbudet til Grip Klatring på Sluppen er en del av prosessen med å utvikle byliv på Sluppen. Det er R. Kjeldsberg som eier bygget, og ombygging av det gamle lagerbygget er ett av flere grep for å gjøre Sluppen til en mer levende bydel.

Prosjektsjef i R. Kjeldsberg, Ida Stokkan, er fornøyd med at planene om klatretårn nå kan settes ut i livet.

- Ideen om å utvide klatresenteret med et tårn for tauklatring kom opprinnelig fra Veidekke Entreprenør og HUS Arkitekter, som vi samarbeider med på noen andre prosjekter. Både vi og gjengen i Grip Klatring syntes naturligvis dette var en strålende idé, og vi har nå jobbet med å gjøre ideen om til en gjennomførbar plan. Godkjenning fra politisk hold var siste ledd før vi kan sette i gang, så vi er takknemlige for at politikerne også ser fordelene med dette tilbudet.


Ombyggingen av Sluppenvegen 13 gjør at klatretårnet blir en del av det eksisterende bygget.

Sluppenvegen 11 var i sin tid lager for panelovner for Siemens og i 2019 ble gatemat- og scene-konseptet Lager11 og klatrehallen Grip Sluppen åpnet i bygget. Begge opplever gode besøkstall og bidrar til aktivitet på Sluppen på ettermiddag og helg. I nabobygget - industribygget Sluppenvegen 13 – skal det reises et klatretårn.

Med to Metrostasjoner på Sluppen, gang- og sykkeladkomst i undergang under E6 og Holtermanns vegen, ny gang- og sykkelveg langs Holtermanns vegen - blir det enklere å komme seg til og fra klatresenteret på en bærekraftig måte. Når nye underganger og gang- og sykkelveg langs Holtermannsvegen er på plass i 2022 - vil det ta få minutter å sykle fra Studentersamfundet til Sluppen. R. Kjeldsberg jobber også sammen med Miljøpakken om å realisere en snarvei for gående og syklende fra Bratsbergvegen og om ikke lenge kommer det en gang- og sykkelveg i Sluppenvegen.

Klatretårnet blir en utvidelse av klatrehallen til Grip Sluppen.

- Studenter utgjør 80% av de besøkende på klatresenteret i dag. Når campus samles rundt Elgeseter og tilgjengeligheten mot Sluppen blir bedre, samtidig som vi får et omfattende klatretårn på plass, kan vi bare forvente at enda flere benytter seg av tilbudet.

Det sier Arve Stavø, som er styreleder i Grip Klatring. Med 2000 kvadratmeter er Grip Sluppen allerede et av landets største og mest moderne klatresentre. I dag er det buldring og barneklatring som tilbys. I august i år var Grip Sluppen vertskap for norgesmesterskapet i buldring. Klatretårnet som nå bygges blir med tilstrekkelig høyde for klatrekonkurranser med tauklatring også.

- Vi gjør Trondheim til en sentral arena for det norske klatremiljøet. Dette er en fantastisk julegave, uttaler Arve Stavø.

NCC bygger klatretårnet, og starter arbeidet i midten av januar.

Les saken på MN24.no

Les NCC's pressemelding om prosjektet.