Kraftbygget

Kraftbygget ligger på "toppen av åsen" i Sluppenvegen 6 og var tidligere administrasjonsbygget til Trondheim Energiverk.

Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim

Kraftbygget består av to bygningsfløyer

Den ene er fra 1974 og består av to etasjer, sokkel og kjeller. Den andre er fra 1978 og består av fire etasjer, sokkel og kjeller. Bygningene rommer kontorlokaler som alle er rehabilitert i perioden 2005-2018.

Kontoretasjene gir rom for stor fleksibilitet for eksisterende og potensielle leietakere. Ved behov kan flere etasjer slås sammen og leies ut samlet. Lokalene er lyse og tidsriktig innredet. Bygget inneholder felles kantine, møteromfasiliteter, sykkelparkering og trimrom med garderobe og håndkleservice.