Om Sluppen

Et godt sted å arbeide, bo, leve - og bli

R. Kjeldsberg utvikler Sluppen til en levende bydel - både på dagtid og kveld. Da er det behov for boliger, handels- og serviceareal. Vi er godt i gang!

Dette finner du på Sluppen

Sluppen gård ble drevet fra 1600-tallet og frem til 1945. På 1960-tallet flyttet Siemens sin virksomhet til Sluppen, og området ble preget av industri- og lagerarealer. R. Kjeldsberg kjøpte i 1967 sin første eiendom på Sluppen og flyttet sin grossistvirksomhet fra Kjøpsmannsgaten til Sluppen i 1969.

I tillegg til å være et industripreget område med store asfaltflater, er Sluppen omkranset av grønne Smidalen og Nidelven, og det åpner muligheter. Sluppen ligger midt i Trondheim, er del av kunnskapsaksen med nærhet til NTNU, og er kun 10 minutter med sykkel unna Midtbyen. Her ser R. Kjeldsberg potensial for transformasjon og god byutvikling.

I dag er Sluppen en bydel i ferd med å springe ut i full blomst. Flere nye, spennende kontorbygg har allerede reist seg. Lagerbygget Sluppenveien 11 fra 1976 har blitt hele byens internasjonale mathall, Lager 11, og tiltrekker seg nysgjerrige mennesker fra hele Trondheim.

Sammen med de andre grunneierne på Sluppen er det laget en masterplan for det 300 mål store Sluppen-området, som skal ligge til grunn for den videre utviklingen. Et sted og en bydel mennesker drar til – og ikke ønsker å dra fra.

Les mer om utviklingen av Sluppen her