Om Sluppen

Sluppen kobler by, teknologi og næring, og skal bli en helt ny bydel i Trondheim

Kjeldsberg har som målsetting at Sluppen skal utvikle seg til å bli en levende bydel - både på dagtid og kveld. Da er det også behov for boliger, handels- og serviceareal.

I kommuneplanens arealdel fra 2013 er Sluppen en del av Trondheim sentrum. Sluppen er Trondheims geografiske midtpunkt, har god tilgjengelighet, store fine grøntarealer i Smidalen og umiddelbar nærhet til Nidelven. Nærheten til NTNU og Gløshaugen gjør også området attraktivt for studentboliger og universitetsfunksjoner. NTNU har leid seg lokaler på Sluppen for å avvikle digitale eksamener.

Slik bruker du Sluppen

Sluppen vil bli en del av et sammenhengende område for teknologibedrifter, forskning og undervisning som strekker seg fra Kalvskinnet, via Øya, Elgeseter, Gløshaugen, Lerkendal, Sorgenfri og til Sluppen. Etablering av nye og eksisterende teknologibedrifter i dette området vil være utviklende for både utdanning, forskning og næringsliv, noe som igjen vil gjøre Trondheim mer konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt.

Les mer om utviklingen av Sluppen her