Alo

Fremtidens arbeidsplass på Sluppen.

Alo eksteriør ved Lager11
Sluppenveien 23, 7037 Trondheim


Bygget inneholder 7 fleksible etasjer, med innendørs sykkelparkering, treningsrom, garderober med håndkleservice og en flott personalrestaurant driften av Hegstad & Blakstad. I den utadrettede førsteetasjen er også MANA Restaurant som serverer flotte retter av kvalitetsråvarer.

Etasjeplanene er ca. 1700 kvm, og er meget fleksible ift. oppdeling av arealer og innredning med åpent landskap, cellekontor, teamkontorer, møterom og sosiale soner.De første leietakerne flyttet inn i Alo våren 2023.

Se prospekt

Alo er det første kontorbygget i Norge som er dobbeltsertifisert med miljøstandardene Well Platinum og BREEAM Outstanding. Well og BREEAM er verdens to ledende standarder for sertifisering av bygg for bærekraft og helse.  

 

Sluppen transformeres til en levende og grønn bydel. I Alo får du Lager11Grip Klatring Emmer Håndverksbaker og Smidalen som nærmeste nabo. Sluppen gjøres mer tilgjengelig med nye metrostasjoner, gang- og sykkelveger og Nydalsbrua som kommer på plass i løpet av 2023.

Hør hva en leietager, en som jobber på Sluppen og arkitekten bak Alo, mener om bygget og om transformasjonen av Sluppen.

  

 

 

Noen av våre gjester


Se prospekt

 

Kontakt

Ole Petter Bjørseth, CEO
Tlf.: 992 36 405
E-post: ole.petter.bjorseth@kjeldsberg.no