alo

Fremtidens arbeidsplass bygges på Sluppen. Alo er dobbeltsertifisert, og vil bli lagt merke til.

Alo eksteriør ved Lager11
Sluppenveien 23, 7037 Trondheim


Bygget består av 7 etasjer pluss sokkeletasje. Etasjeplanene er ca. 1700 kvm, og er meget fleksible ift. oppdeling av arealer og innredning med åpent landskap, cellekontor, teamkontorer, møterom og sosiale soner.
Byggets fellesareal er beskjedne 25%.


Se prospektKjeldsberg ble etablert i 1856 og vårt mantra er; «Det viktigste er ikke å ta vare på asken, men å bevare ilden.» Skal vi fortsatt bevare ilden er det svært viktig at vi tenker bærekraft og gjenbruk i alt vi gjør. Alo er et eksempel på dette.

 

 

 

Hør hva en leietager, en som jobber på Sluppen og arkitekten bak alo, mener om bygget og om transformasjonen av Sluppen.

 

 

Er det lenge siden du har vært på Sluppen vil du ikke tro transformasjonen av området. Det er nesten så vi sier ikke ring oss, besøk oss. Sluppen kobles også på resten av Trondheim med metrostasjoner, gang- og sykkelveger og Nydalsbrua.

Se prospekt


Kontakt

 

Mai Susegg, utleiesjef
Tlf.: 996 43 095
E-post: mai.susegg@kjeldsberg.no

Ole Petter Bjørseth, CEO
Tlf.: 992 36 405
E-post: ole.petter.bjorseth@kjeldsberg.no