Alo

Fremtidens arbeidsplass bygges på Sluppen.

Alo eksteriør ved Lager11
Sluppenveien 23, 7037 Trondheim


Bygget vil inneholde 7 fleksible etasjer. Her blir det innendørs sykkelparkering, treningsrom, garderober med håndkleservice og en flott personalrestaurant. Det vil også komme restaurant og utadrettet virksomhet i grunnetasjen.

Etasjeplanene er ca. 1700 kvm, og er meget fleksible ift. oppdeling av arealer og innredning med åpent landskap, cellekontor, teamkontorer, møterom og sosiale soner. Alo er innflyttingsklart våren 2023.

Se prospekt

Alo vil være det første kontorbygget i Norge som er dobbeltsertifisert med miljøstandardene Well Platinum og BREEAM Outstanding. Well og BREEAM er verdens to ledende standarder for sertifisering av bygg for bærekraft og helse.  

 

Sluppen transformeres til en levende og grønn bydel. I Alo får du Lager11Grip KlatringCafé AksenAustmann og Smidalen som nærmeste nabo. Sluppen gjøres mer tilgjengelig med nye metrostasjoner, gang- og sykkelveger og Nydalsbrua.

Hør hva en leietager, en som jobber på Sluppen og arkitekten bak Alo, mener om bygget og om transformasjonen av Sluppen.

  

 

 

Noen av våre gjester


Se prospekt

 

Kontakt

Mai Susegg, utleiesjef
Tlf.: 996 43 095
E-post: mai.susegg@kjeldsberg.no

Ole Petter Bjørseth, CEO
Tlf.: 992 36 405
E-post: ole.petter.bjorseth@kjeldsberg.no