Behov for testarena for elektronikk

Bilde tatt i anledning konferansen "Made in Trøndelag 2023"

Arena for pre-testing av elektronikk - en nøkkelfaktor for økt innovasjon!

Sammen med Inission Løkken og Sparebank1 SMN har FAKTRY og R. Kjeldsberg kartlagt at det er stort behov for en lokal arena der man kan gjennomføre pålitelige tester og møte høy kompetanse i utviklingsfasen av et elektronisk produkt.

Dersom kloke hoder slår seg sammen i teknologihovedstaden kan et slikt prosjekt realiseres!

God tilgang til pre-testing gir en smidigere designprosess, trygghet i sertifiseringen og kortere vei til markedet med et nytt produkt = økt innovasjonstakt og konkurransedyktighet.

De aller fleste elektroniske produkter må sertifiseres eller oppfylle spesifikke standarder. Det kan være vanskelig å holde oversikt på alle kravene, og både dyrt og tidkrevende å feile hos sertifiseringsinstansen. Grundig testing og rådgivning i forkant kan gi stor verdi.

 

Les rapporten av kartlegging av behov og marked for en testarena for elektronikk i Trøndelag:

Prosjektrapport 2024

Kartleggingen er del av prosjektet Made in Trøndelag.

Mer om prosjektet "Made in Trøndelag"