FAKTRY gir Trøndelag konkurransefortrinn

Ole Petter Bjørseth og Erlend Kjeldsberg Hovland i R. Kjeldsberg

Inkubatoren FAKTRY skal utvikle samarbeid mellom oppstartsbedrifter og regional industri i prosjektet "Made in Trøndelag". Verdiskaping og bærekraft i praksis, sier Ole Petter Bjørseth i R. Kjeldsberg.

En gårdsplass i Leirfossvegen 5 på Sluppen i Trondheim er omgitt av aldrende industribygg, men bak fasadene skjuler det seg høyteknologiske laber, og droner som svermer i lufta. R. Kjeldsberg etablerte inkubatoren FAKTRY her i 2018. FAKTRY skulle fylle lokalene med et unikt tilbud for Trondheim: en plass der folk med idéer til fysiske produkter fikk tilgang til lokaler og infrastruktur for å utvikle, teste og kommersialisere produktene sine. Så langt har 33 små og store bedrifter benyttet seg av tilbudet. Et stort antall av disse, som Mode Sensors, Alva Industries og Bikely, har vokst seg ut av inkubatoren. Alt fra studenter til mer etablerte bedrifter har sitt tilholdssted på FAKTRY og drar nytte av det som tilbys her: Dronehall, IoT-lab og verkstedsplass for utvikling av prototyper, og ikke minst mentorer og et fellesskap der gründere drar veksler på erfaringene til likesinnede som har lykkes før dem.

Nå vil FAKTRY samarbeide med trønderske industribedrifter om utvikling av ny teknologi. Produktutvikling av teknologisk hardware er utfordrende, og det er viktig med god dialog mellom utvikleren og industribedriften som skal bistå i produksjonen av produktene. Industribedriftene må se verdien i å bygge kundeforhold til oppstartsbedrifter som i starten er små kunder med spesielle behov, men som på sikt kan bli noe stort. Utviklere på sin side må gjøre gode og gjennomtenkte bestillinger for å gjøre veien til et fullverdig produkt kortest mulig. I dialog kan utviklerne lære av industrien om kommersialisering av produkter, og industrien kan se hvilken retning teknologiutviklingen går og hvilke krav fremtiden vil stille.

Administrerende direktør i R. Kjeldsberg, Ole Petter Bjørseth, forteller at fylkeskommunen har vært veldig positive til initiativet. Han ser frem til et godt videre samarbeid:

- Vi vil sørge for at teknologiske oppstartsbedrifter får starthjelp av trøndersk industri, og på den måten bidra til at produksjonslinjene holdes i Trøndelag når produktene skal ut i verden. På denne måten ønsker vi å sørge for at trøndersk teknologi i enda større grad kan få merkelappen «Made in Trøndelag».

Prosjektet skal arbeide for å definere samarbeidsmodeller og inngå avtaler mellom innovasjonsbedrifter ved FAKTRY og regional industri. Målet er økt innovasjon og verdiskaping i Trøndelag. Fylkeskommunen i Trøndelag bidrar med halvparten av midlene som skal brukes i prosjektet.  Even Ystgård, leder for næringsseksjonen i Trøndelag fylkeskommune, mener dette kan gi industrien et løft.

- Godt samarbeid med innovative bedrifter ved FAKTRY vil styrke industrien. Prosjektet kan gi de enda bedre omstillingsevne i møte med hurtig teknologiutvikling. Dette kan gi et konkurransefortrinn som øker produksjon og eksport fra Trøndelag, uttaler Ystgård.

Ole Petter Bjørseth er enig.

- I konkurranse med lavkostland har trøndersk industri flere fortrinn å dra nytte av. Konsistent kvalitet, tett oppfølging og korte avstander sikrer at kunden får det de trenger, og leverandørkjedene har trygge arbeidsforhold og gjennomsiktighet. Når varene i tillegg er produsert lokalt, med fornybar energi fra vannkraft, får man mer klimavennlige produkter. “Made in Trøndelag” er både verdiskaping og bærekraft i praksis, avslutter Bjørseth.