Trondheim er over 1000 år gammel

Det er en by vi må ta godt vare på - derfor bygger vi ny på Sluppen

Sluppen kobler by, teknologi og næring, og skal bli en helt ny bydel i Trondheim

Vi har som målsetting at Sluppen skal utvikle seg til å bli en bærekraftig og levende bydel som fungerer også ettermiddag og kveld. I tillegg til næringsareal er det derfor viktig at området får boliger, handels- og serviceareal.