Sluppen kobler by, teknologi og næring,
og blir Trondheims nye bydel

Sluppen skal utvikle seg til å bli en bærekraftig og levende bydel. I tillegg til næringsareal skal området få boliger, handels- og serviceareal, så Sluppen har liv og aktivitet både på dagtid og kveld.