Stålgården

Sluppenvegen 17a og 17b, 7037 Trondheim

Stålgårdene består av Stålgården Nord og Stålgården Sør. Førstnevnte stod ferdig i juni 2015. I november samme år ble bygget tildelt Eiendomsprisen 2015 for Midt-Norge i sterk konkurranse med bygget på den «beste tomta i by’n». Sammen med Stålgården Sør skiller denne bygningen seg ut med et særpreget arkitektonisk uttrykk – godt synlig fra Trondheims hovedinnfartsåre fra sør.

Stålgården Nord

Bygget er oppført over 8 plan og har en grunnflate på 1700 m2. I kjelleretasjen er det bil- og sykkelparkering med vaskemuligheter for sykler. I etasjen over ligger kantinen, et felles møtesenter og garderober med dusjer, låsbare skap, klestørk og håndkleservice. 
Kontoretasjene er planlagt med tanke på stor fleksibilitet for valg av løsninger for leietakerne- cellekontorer vs åpne landskap. Sentralt i bygget ligger en gjennomgående glass-seksjon, som gir gode dagslysforhold i alle lokaler.

Stålgården Nord har fått støtte fra Enova som passivhus – energiklasse A, og som innovasjonsprosjekt på grunn av utstrakt bruk av termodekke.
Det er montert ladestasjoner for el-biler både i garasjen og utvendig ved bygget. I 2017 ble det etablert egne el-sykler til utlån for leietakere på området.

 

Åpent kontorfellesskap
Møterom

Stålgården Sør

Dette er et areal- og energieffektivt kontorbygg i seks etasjer med fleksible tekniske systemer og kontorløsninger. Enova har gitt støtte til bygget som «forbildebygg lavenergi».

Sokkeletasjen brukes i dag som lager og til noe produksjon. Kjelleren rommer bil- og sykkelparkering samt felles garderober og dusj. Byggets kantine ligger i femte etasje, og i sjette etasje mot sør er det anlagt takterrasse.