Lysgården

Det går inflasjon i å hevde at man er verdens beste eller verdens første. På Sluppen i Trondheim hevder man ikke. Lysgården blir verdens mest moderne kontorbygg når det står ferdig i 2019.

Lysgården bygningen
Sluppenveien 19, 7037 Trondheim

Et glødende landemerke der nye Trondheim skapes.

Lysgården blir et av byens mest synlige bygg. Lys i kombinasjon med glass er sentralt for bygget som blir et naturlig blikkfang for alle som kjører E6.

Nabobygget, Stålgården Nord, ble tildelt Eiendomsprisen 2015 under den årvisse Midt-Norsk Eiendomskonferanse. Vi har like store ambisjoner for Lysgården. Bygget får ekstreme kvaliteter når det gjelder arkitektur, materialvalg og tekniske løsninger hvor Siemens får benytte all tilgjengelig teknologi fra verdenskonsernet. Lysgården blir helt bryterløst og styres via en app. Men viktigst; vi lager et bygg hvor folk vil trives på jobb. Det er det som teller. Lysgården er for bedrifter som vil synes. Jobber du i Lysgården, kommer alle til å vite hvor du jobber.

Byggestart årsskiftet 2016/2017.  Ferdigstillelse våren 2019.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Veidekke som medinvestor, leietaker og totalentreprenør.

Bygget er på seks etasjer med en mindre sokkel mot vest

Hver kontoretasje er på 1850 m2 brutto og har muligheter for varierte løsninger tilpasset et hvert behov fra 80 til 180 arbeidsplasser.

Fra hovedtrappen når man ut til alle byggets deler via ganglinjer som enten kan gå fritt gjennom et åpent kontorlandskap eller skjermes som korridorer avhengig av behov. 

Veidekke, Sweco og DNV GL flytter inn i Lysgården.