Bærekraftige tiltak på Sluppen

Energiproduksjon, blomstereng og bærekraftige bygninger. Hva gjør R. Kjeldsberg for å skape en levende og bærekraftig bydel på Sluppen?

Biologisk mangfold

Sluppen er i transformasjon, og det tidligere transport- og industritunge området skal bli en grønn og levende bydel. Sluppen skal være et godt område for både mennesker, dyr, fugler og innsekter. Sluppen er omkranset av skog og Nidelva med et rikt fugle- og innsektsliv. For å skape gode grønne forbindelser for fugler og innsekter etablerer vi blomstereng, innsektshoteller og fuglekasser.


Energi

Sluppen skal være et forbildeprosjekt for bærekraftig byutvikling. Sluppen er testbase for smarte energiløsninger gjennom EU-prosjektet +CityxChange, med mål om å bli en energipositiv bydel innen 2030.

Dette gjøres blant annet gjennom solenergiproduksjon på takflater og smarte batteriløsninger.

Det satses på fremtidsrettede bygg på Sluppen, og alle nybygg utvikles med gode energi- og miljøegenskaper og BREEAM-sertifiseres.

 

Transport

Hvordan kommen man seg til og fra Sluppen? Skal vi nå nullvekstmålet og sikre en trygg og helsefremmende reisevei, må vi legge godt tilrette for alternativer til bilen.

De fleste av R. Kjeldsbergs kontorbygg på Sluppen har innendørs sykkelparkering med mulighet for sykkelvask, og tilknyttet garderobe med håndkleservice. To ganger i året gjennomføres gratis sykkelservice og dekkskift med Hank Sport for å klargjøre for ny sesong med sykkelpendling.

Sammen med Miljøpakken etableres nye snarveier for gående og syklende, og busstilbudet til Sluppen synliggjøres.

 

Ombruk

Bygg- og anleggsbransjen står for millioner av tonn avfall hvert år. Når en hel bydel skal utvikles har vi et stort ansvar for å sikre ansvarlig forbruk, og etterstrebe ombruk.

Gjennom samarbeid med Sirken kan vi kjøpe ombruk- og overskuddsmateriell, og få omsatt eget overskudd. Det gjennomføres ombrukskartlegging i forbindelse med ombyggingsprosjekter, som sikrer at materialer som kan ombrukes forblir i kretsløpet. 

Kafé Flor - et ombruksprosjekt

I forbindelse med etablering av nye Flor Kafé, måtte den gamle gamle Café Aksen og personalkantina til Multiconsult bygges om og nytt utstyr og møbler måtte inn. Totalt i prosjektet oppnådde man en ombruksgrad på 71 %, hvorav 95 % av møbler og inventar er ombruk og gjenbruksskatter.

Peter og Ingvar i Sirken på nye benker på Sluppentorget, laget av ombruksmaterialer.

 

Bærekraftsuke

Hver høst er det en dedikert bærekraftsuke på Sluppen med et ekstra fokus på FNs 17 bærekraftsmål. Det er en uke med møter og aksjoner om blant annet energi, helse og ombruk, arrangert av R. Kjeldsberg og gode samarbeidspartnere.