Grip Klatring

Grip Klatring har et av Norges største og mest moderne klatresenter på Sluppen!
Her er det både tauklatring, buldring, styrketrening og barneklatring.

Du finner senteret i samme bygg som Lager11, i Sluppenvegen 11.

Se mer på nettsiden til Grip Klatring  

Sluppenveien 11