Internasjonal sommerskole på Sluppen

Den 6. – 17. august 2018 arrangerte NTNU i samarbeid med universiteter fra Kina og India en “International Summer school on Sustainable Energy in Cities”

Årets tema var “Towards a positive energy district: The Sluppen Area” hvor de fokuserte på hvordan de ulike aktørene på Sluppen erfarer å jobbe her, og hva de syntes om fremtidsplanene for området. De undersøkte blant annet hva tankene rundt miljø og bærekraft var, f.eks. ved bruk av kollektivtransport, energibruk, sykling til jobb etc.

Fredag 17.08.18 holdt de en avsluttende presentasjon i Stålgården på Sluppen om arbeidet de hadde gjort mens de var her.

Du kan lese mer om prosjektet i denne bloggen

International Summer School