Kjeldsberg selger og kjøper tilbake aksjer på Sluppen

– Sluppen skal transformeres over de neste 20 årene og det vil kreve ikke ubetydelig med kapital. Da finner vi det fornuftig å få med profesjonelle samarbeidspartnere og frigjøre kapital til kommende utviklingsprosjekter, sier administrerende direktør i R. Kjeldsberg AS, Ole Petter Bjørseth.

Sammen med datterselskapene Kjeldsberg Eiendomsforvaltning og Kjeldsberg Økonomiservice vil de fortsatt ivareta drift og forvaltning av eiendommene. Det er i en pressemelding aksjeselskapet opplyser om dette.

– Det er viktig med kontinuitet i drift og forvaltning av eiendommene, og hele området som R. Kjeldsberg nå eier helt eller delvis, fortsetter Bjørseth.

FLERE INVESTORER

De har gjennom en prosess fått med flere eksterne investorer i prosjektet, der blant annet Frost Eiendom er blant de største, i tillegg til R. Kjeldsberg AS selv.

– Det viser at det er flere som har tro på vår utvikling av Sluppen, og vil være med på reisen videre, sier Bjørseth.

I de kommende årene er det planlagt å utvikle minst 240 000 kvadratmeter på Sluppen i regi av Kjeldsberg. I øyeblikket er Lysgården under oppføring, gjennom et samarbeid med Veidekke Eiendom. Bjørseth ser for seg at det også i fremtiden vil inngås samarbeid med andre knyttet til utbygginger.

– Vi ønsker å løfte Trondheim sin attraktivitet gjennom våre byomformingsprosjekter, og gjerne sammen med andre, sier han.

SATSER PÅ TEKNOLOGI

I 2015 ble Stålgården Nord tildelt eiendomsprisen for Midt-Norge, og var det første kontorbygget i Norden med termoaktive dekker som holder energibruket lavt, samt at det skal gi et stabilt inneklima.

– Vi skal utvikle bygg med arkitektur som engasjerer og begeistrer, samt at vi tar i bruk teknologiske løsninger i byggene som fremmer brukeropplevelsen, avslutter Bjørseth.