NTNU er nå godt etablert på Sluppen

Rektor Gunnar Bovim åpnet NTNU sine nye eksamens lokaler på Sluppen den 16 november. Her skal NTNU avvikle sine digitale eksamener fremover. Med to skift, klarer NTNU å avvikle eksamen for 2800 studenter per dag. På åpningsdagen ble det avholdt eksamen for 63 studenter på Bioingeniørstudiet.