TE&TØY har funnet seg godt til rette på Sluppen

Hos TE&TØY kan flyktninger, asylsøkere og andre vanskeligstilte få gratis klær og sko. Alt av klær og sko er samlet inn gjennom donasjoner fra Trondheims befolkning og bedrifter. Gratisbutikken på Sluppen er også en møteplass, som bidrar til integrering av flyktninger, både gjennom sosiale arrangement og informasjon om aktiviteter og tilbud, samt involvering i butikkdriften og lagerdugnader. I butikken byr de også på te og kaffe. TE &TØY finner du hos Kjeldsberg på Sluppen i Sluppenvegen 5 – hvor Kjeldsberg stiller med lokaler.