Kortreist kontraktspartner på Sluppen

Ingrid Dahl Hovland, administrerende direktør i Nye Veier, signerer kontrakten om E6-prosjektet. Foto: Screen Story

Nye Veier og det rådgivende nettverket Aas-Jakobsen/ViaNova har skrevet kontrakt for ny strekning på E6.

Med det er planen klar for bygging av firefelts motorvei fra Kvithammar i Stjørdal til Åsen i Levanger. Den 19 kilometer lange strekningen er ett av seks prosjekter i E6-utbyggingen i Trøndelag. Utbyggingen av E6 vil stimulere til vekst og utvikling i Trøndelag, med bedre trafikkavvikling og styrket sikkerhet. Veien bygges for en fartsgrense på 110 km/t.

Kontrakten ble signert 10. mai i Stålgården på Sluppen, hvor Nye Veier, Aas-Jakobsen og ViaNova holder hus. Sammen med de rådgivende fagekspertene på Sluppen, skal Hæhre Entreprenør AS sørge for å bygge motorvei av ypperste klasse. Planlagt byggestart er i 2020 og planlagt ferdigstillelse er i 2025/2026. Alle partene ser frem til å begynne samarbeidet.

– Dette er et godt team, sier Ingrid Dahl Hovland, administrerende direktør i Nye Veier.

SAMMEN ER VI STERKE

Å ha kontraktspartnere i samme hus bidrar til godt samarbeid og økt verdiskaping. «Nærhet til samarbeidspartnere skaper effektive prosjekter og et sammensveiset faglig miljø,» sier Ola Garli, daglig leder i Aas-Jacobsen Trondheim.

Sjeldent har vel uttrykket "sammen er vi sterke" passet bedre.

«Samlokalisering av ledende fagmiljøer er en suksessfaktor både for prosjektene og for Sluppen»

«Vi ser verdien det skaper for våre leietakere, både profesjonelt og sosialt, å være lokalisert på samme område,» sier utleiesjef i R. Kjeldsberg, Mai Susegg. «Vi har ambisjoner om å samle bedrifter som kan dra nytte av hverandre på tvers av fag, at de ser verdien av å være lokalisert sammen og en del av miljøet vi har her Sluppen», sier Susegg.

Andre Sluppen-selskaper som har signert kontrakter med Nye Veier er Sweco, Acciona Infrastructure og Multiconsult.

 
Alle bilder er tatt av Screen Story.