Ny E6 sør med Sluppen-bedrifter

Når E6 sør for byen bygges om til firefelts veg, har ingeniør- og arkitektmiljøet på Sluppen hatt en nøkkelrolle. - Samlokalisering gjør samarbeidet oss imellom enda bedre, sier Solfrid Holsdal i ECT.

De sitter sammen i Stålgården på Sluppen, bedriftene Aas-Jakobsen, ViaNova, Selberg Arkitekter, ECT og Brekke & Strand. De har samarbeidet om leveranser til Statens Vegvesen i prosjektet om ny E6 mellom Trondheim og Melhus. I disse dager samarbeider de om prosjektering av ny Sluppen-bru: Nydalsbrua.

Mandag 4. februar var det offisiell åpning av det nye veganlegget langs E6 sør for Trondheim, med blant annet samferdselsminister Jon Georg Dale. En stor flaskehals er eliminert og det er bedre forhold for kollektivtrafikk og gang- og sykkeltrafikk.

«Samlokalisering har vært en avgjørende suksessfaktor for våre prosjekter»

Vi gratulerer Trøndelag med ny strekning på E6!

Verdifull samlokalisering på Sluppen

Å være lokalisert på samme område er et godt hjelpemiddel for samarbeid og gjennomføring av komplekse, flerfaglige prosjekter.

«Vi tilhører et sosialt fellesskap på Sluppen»

Ola Garli, daglig leder i Aas-Jacobsen Trondheim, uttrykker at samlokalisering på Sluppen har vært en avgjørende suksessfaktor for deres prosjekter. «Nærhet til samarbeidspartnere skaper effektive prosjekter og et sammensveiset faglig miljø,» sier Garli.

«Vi tilhører et sosialt fellesskap. Det gjør også at det er svært lav terskel på løpende, uformelle avklaringer mellom oss på huset, på tvers av fag og firma. Det kommer prosjektene til gode!» sier Anita van Est, landskapsarkitekt i Selberg. «For oss som ikke er så mange på Trondheimskontoret, har det også et sosialt aspekt at vi er en del av ei større gruppe her på Sluppen,»  Solfrid Holsdal, sivilingeniør i ECT.

«Samarbeidet bidrar til økt verdiskaping for våre kunder»,  sier daglig leder i ViaNova Trondheim, Roar Paulsen.

«Vi ser verdien det skaper for våre leietakere, både profesjonelt og sosialt, å være lokalisert på samme område,» sier utleiesjef i R. Kjeldsberg, Mai Susegg. «Vi har ambisjoner om å samle bedrifter som kan dra nytte av hverandre på tvers av fag, at de ser verdien av å være lokalisert sammen og en del av miljøet vi har her Sluppen», sier Susegg.

Lysgården er nok et eksempel på godt samarbeid. Lysgården på Sluppen vil bli en av de mest energieffektive og teknologisk avanserte byggene i Nord-Europa. Selberg, som sitter i Stålgården, har vært landskapsarkitekt på prosjektet. Sweco og Veidekke flytter inn i bygget i juni og har samarbeidet om prosjektering og bygging. «Det blir et bygg fullt av dyktige ingeniører», sier prosjektleder Ida Stokkan, «der mange av dem har bidratt i selve bygginga og har sterkt eierskap til bygget»