Sluppen: Trondheims teknologiske bydel

Foto: Siemens

På Siemens-konferansen Bygg+ 2019 møttes byggeiere, eksperter og kolleger i bransjen. «Sluppen som Trondheims teknologiske bydel» var blant innslagene.

Bygg preger fremtidens byutvikling

På Britannia Hotel 3. september var det duket for konferansen om hvordan bygg preger fremtidens byutvikling, og kan bidra til en bærekraftig og miljøvennlig fremtid. Bygg blir en stadig mer aktiv del av energisystemet og en viktig brikke i utviklingen av smart infrastruktur.

«Vi som byggeiere er opptatt av å være med og gjøre en forskjell», sier Adm.dir. Ole Petter Bjørseth i R. Kjeldsberg AS.

Han viser til det nyeste bygget på Sluppen, Lysgården, omtalt som verdens smarteste bygg. Bygget vil lære av byggets brukere, slik at man begrenser energibruken til kun det nødvendigste. Dette er en pilotering av et helt nytt smarthus-system, med teknologi levert av Siemens.

Også Veidekke, som eier 50 % av Lysgården, har forpliktet seg til togradersmålet og jobber kontinuerlig for å redusere CO2-utslippene. «Det var derfor svært viktig å skape et bygg som bidrar til å nå dette målet», sier Bjørseth.


Sluppen - den teknologiske bydel

Ole Petter Bjørseth holdt presentasjon om Sluppen. Han fortalte om FAKTRY, hardware-inkubatoren med åpen proto-IoT lab på Sluppen. Om visjonene R. Kjeldsberg har om et opplevelsessenter for teknologi etablert på Sluppen. Og om Sluppen som testområde i smart city-prosjektet CityXChange, hvor innovative løsninger realiseres og tas i bruk i reelle bymiljø. På Sluppen er målsettingen å utvikle en Positive Energy Block, som ved å koble sammen flere bygg vil generere mer energi enn som konsumeres. Lokale energisystemer gir nye muligheter for fremtidig eiendomsutvikling.

Arrangør av konferansen, Siemens, etablerte seg på Sluppen allerede i 60-årene. Av stor betydning for dem har vært den nære kontakten til NTNU. Siemens er en av flere aktører som har bidratt til et industrieventyr på Sluppen. Høy-teknologi-gründere på Sluppen inkluderer også bedrifter som Caryonano, Sevendof og Alva Industries.