Busstilbudet på Sluppen endres

Miljøpakken har et omfattende prosjekt som vil gjøre Sluppen mer tilgjengelig for gående, syklende og reisende med buss. Prosjektet er ferdig i oktober, og frem til da vil det være nye bussruter som betjener Sluppen.

Prosjektet med å åpne nye underganger under E6 vil gjøre det enkelt for gående og syklende å komme seg mellom Sluppen og begge sider av Holtermannsvegen. I Holtermannsvegen bygges det ut ny gang- og sykkelvei forbi Siemens, som gir et gjennomgående sykkeltilbud inn mot Midtbyen. Det etableres også nye metrobusstasjoner som betjener både nord- og sørgående buss, med hyppige avganger. Når prosjektet er ferdigstilt i oktober 2022 blir det betydelig enklere å komme seg til Sluppen til fots, sykkel og med buss.

 

Les mer om tiltaket på Miljøpakkens nettsider

 

Kulvert under Omkjøringsvegen, hvor man kommer ut rett ved Lysgården (Bilde: Miljøpakken)

 

Endret busstilbud

I anleggsperioden stenges Sluppens to nærmeste metrobusstasjoner.

Busstoppet Kroppanbrua for sørgående buss ble lagt ned i mars, og busstoppet Sluppen for nordgående buss stenges midlertidig fra 23. mai.

Dette er ikke en ideell situasjon, og å ivareta både bilister, kollektivreisende, gående og syklende i en anleggsperiode er ikke enkelt.  R. Kjeldsberg og AtB har holdt tett dialog for å sikre en tilstrekkelig kollektivdekning mens arbeidene pågår. Fra 23. mai setter AtB opp nye ruter som går innom Sluppen. Vi håper denne løsningen er god nok for en begrenset periode.

AtB setter inn disse tiltakene fra 23. mai og frem til nye metrobusstasjoner åpner i oktober:

En ny ringrute 19 (Sluppen - Lerkendal - Sluppen) som vil betjene Sluppen i rushtiden.

Utvidet linje 20 (Romolslia-sentrum-Ladehammeren – Strindheim – Grillstad) som nå vil gå innom Sluppen utenom rushtiden.

 

Trykk på kartet for å se større format:

 

Oppdaterte bussruter finnes på AtB.no.

 

Under vises plassering av busstoppene Sluppenvegen 8 og 9, som begge betjenes av bussrute 19 og 20.


Se også sak om endringene i busstilbudet på Sluppen på Nidaros.no.