Sluppen vinner Byutviklingsprisen!

Ole Petter Bjørseth takker for Byutviklingsprisen under EIendomsdagen 2023. Madeleine Mittet, Morten Forbord og Ida Fossen fra R. Kjeldsberg (t.h) er med å motta prisen.

R. Kjeldsberg er tildelt Byutviklingsprisen 2023 for utviklingen av Sluppen. Tirsdag ble prisen utdelt av Trondhjems Bys Vel og Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) under Eiendomsdagen.

– Vi setter stor pris på å motta Byutviklingsprisen 2023. Det er en pris som henger meget høyt. Byutviklingsprisen deles ikke ut hvert år, siden Nedre Elvehavn/R. Kjeldsberg mottok prisen i 2010 har Byutviklingsprisen vært delt ut tre ganger, sier adm. direktør Ole Petter Bjørseth i R. Kjeldsberg.

- Byutviklingsprisen betyr selvsagt svært mye for oss i R. Kjeldsberg – både ansatte og ikke minst aksjonærene. Aksjonærene i R. Kjeldsberg har en langsiktig tidshorisont og forholder seg ikke til kvartaler, som børsnoterte selskaper. Det er selvsagt viktig at det skapes verdier og samtidig er aksjonærene bevisst sitt samfunnsmessige ansvar. Kjeldsberg familien har satt sitt preg på Trondheim by siden 1856 – og det er noe de ønsker å fortsette med. Byutviklingsprisen er en annerkjennelse av den innsatsen vi har lagt ned – så langt. Fortsatt gjenstår det mye jobb.

R. Kjeldsbergs ansatte sammen med Byutviklingsprisen 2023 på bytorget på Sluppen.

 

Videre sier Bjørseth at det alltid er hyggelig at det man gjør blir lagt merke til og verdsatt.

- Vi gjør det ikke bare for vår egen del, men også for de menneskene som jobber på Sluppen, de som besøker Sluppen og de som kommer til å bo på Sluppen. Og vi gjør det heller ikke alene. Det er mange andre mennesker som har troen på våre ambisjoner for Sluppen – og ønsker å være med på veien. Vi har Anders, Vinko og Thomas i Austmann Bryggeri - Steffen, Mads og Erlend i Hegstad & Blakstad – Tone, Trond, Ove Andre og Anne i Pettersen & Co, samt alle de som driver matbodene i Lager11. I tillegg har vi alle leietakerne våre som vil være en del av utviklingen av Sluppen, samt mange flere som har bidratt.

Lager11-ansatte med daglig leder Martin Ansnes i spissen feirer også byutviklingsprisen. Mat- og kulturstedet er en viktig møteplass på Sluppen og trekkes frem i juryens begrunnelse for tildelingen av prisen.

 

- Byutviklingsprisen gjør oss stolt og gir oss en ekstra motivasjon til å fortsette med arbeidet som kreves for å utvikle nye bygg og etablere nye konsepter på Sluppen. Vår visjon; «Levende samfunn – for og av mennesker» er en rettesnor for vår utvikling av Sluppen – og vil være det for andre steder vi vil utvikle, avslutter Bjørseth.

 

Juryens begrunnelse;

«I et tidligere utilgjengelig industriområde og deponi mellom Midtbyen, NTNU og innfarten fra sør har R. Kjeldsberg realisert en sentrumsnær urbanisering med rom for både teknologi, boliger, handel og service, - forankret i grønne verdier og arkitektonisk vilje.

Sluppen veves inn i omgivelsene via sykkel- og gangvei, kulvert og en infrastruktur for metrobuss som omsider faller på plass. Byomforming med et komplisert utgangspunkt tilfører varige kvaliteter, og formidles samtidig med stor entusiasme.

R. Kjeldsberg har levert godt på miljøambisjonene både i nybygg og rehabilitering, og ikke minst skapt ny aktivitet gjennom spennende elementer som Lager11, bryggeri, klatrehall, kafe og utsalg av brød og fetevarer. I tillegg kommer etableringen av FAKTRY for nyoppstartede bedrifter og valget av å bringe frem nye kunstnere som Julie Ebbing og Jørgen Sellevold.

Vi følger fortsettelsen med forventning, etter som prosjektet møter Trondheims vekst med nye ambisjoner rundt arkitektur, nyskapning og bærekraft.»