Urbant landbruk på Sluppen

Tonje Healey Trulsrud har ledet Teknas Prosjektpartrulje i vinter. Prosjektet "Urbant landbruk på Sluppen" ble presentert på Lager11 fredag 10. mars.

Teknas prosjektpatrulje bestående av fire Tenka-medlemmer har i vinter gjennomført prosjektet «Urbant landbruk på Sluppen». Prosjektet har resultert i en rapport med forslag til ulike tiltak på Sluppen. Nå skal det settes ut i livet!

 

Pådriv i Trondheim er oppdragsgiver for prosjektet "Urbant landbruk på Sluppen". De ønsket innspill på hvordan man kan få til urbant landbruk på Sluppen. Hvordan kan vi gjøre Sluppen grønnere og mer bærekraftig gjennom urbant landbruk? Hvilke sosiale, teknologiske og økonomiske aspekter er knyttet til urban matproduksjon? Hvordan kan vi se på urbant landbruk som mer enn kun dyrkning av planter i byen?

Teknas prosjektgruppe har bestått av Achim Gerstenberg, Tonje Healey Trulsrud, Martin Sandberg og Silje Aase Wolff.

 

Les mer om Tonje og prosjektet på Tekna.no

Prosjektpatruljen har definert oppdraget som følger:

Prosjektpatruljens oppgave er:

  • Hvordan kan vi gjøre Sluppen grønnere og mer bærekraftig gjennom urbant landbruk?
  • Hvilke sosiale, teknologiske og økonomiske aspekter er knyttet til urban matproduksjon?
  • Hvordan kan vi se på urbant landbruk som mer enn kun dyrkning av planter i byen?

Oppdraget vil innebære at man:

  1. Gjennomfører en enkel kartlegging av bruken av området tilknyttet muligheter for urban dyrking. Pek ut aktører som kan være aktuelle for denne typen prosjekter.
  2. Definerer hva innen urbant landbruk prosjektgruppen vil utforske
  3. Utvikle en skisse for et pilotprosjekt for urban dyrking. Hvor skal det skje, hva skal det være og hvilke aktører må kobles på. Hvordan kan dette driftes?

Gjennom møter med grunneier R. Kjeldsberg ble det kartlagt områder på Sluppen som var aktuelle for prosjektet.

Forslaget er skissert som en naturlig runde mellom mat, informasjon, møteplass og opplæring i Sluppenvegen. Det foreslås at ansatte i området tar del i dyrkingen som et helsefremmende tiltak.

«Med 40-50 timers arbeidsuker mellom fire vegger kan det være veldig sunt å få brukt hjerne og kropp i en grønnsakshage. En halvtime ute i friluft med henda i jorden vil ikke bare gi et deilig mentalt avbrekk, men også kanskje øke motivasjon og produktivitet blant ansatte», står det i rapporten.

Les rapporten her

I mars arrangerte R. Kjeldsberg lunsjmøte om urban dyrking på Sluppen, hvor Tonje Trulsrud presenterte prosjektet. R. Kjeldsberg er partner i Pådriv og vil følge opp prosjektet nå som prosjektpatruljen har levert sin rapport. I lunsjmøtet ble det valgt ut noen konkrete tiltak og områder å få etablert urban dyrking på Sluppen.

Silje Aurora Andresen og de tre konkrete tiltakene Pådriv og R. Kjeldsberg skal ta tak i på Sluppen.

Møtet var førte lunsjmøte i serien «Pådrivlunsj», arrangert av pådrivere. Stafettpinnen, en reisekoffert som skal på tur rundt i Trondheims bydeler, ble sendt videre fra R. Kjeldsberg til Husbanken.

Pådriv-kofferten har fått sitt souvenirklistremerke fra Sluppen og er klar for reise videre til Husbanken.