Nytt kollektivsystem gir endringer for Sluppen

Med innføring av metrobuss fra 3. august, må kollektivreisende til Sluppen endre sine reisevaner. I midten av september vil ny metrostasjon være på plass på Sluppen.

Nytt knutepunktsystem

Det nye kollektivsystemet i Trondheim baseres på knutepunkt for omstigning. Det skal gjøre det lettere å reise mellom bydeler, uten å nødvendigvis måtte bruke sentrum som knutepunkt. Reisende fra øst kan eksempelvis bruke Strindheim som omstigningspunkt og ta buss 15 rett til Sluppen (holdeplass Nidarvoll skole), uten å reise via sentrum. Knutepunkt i nærheten av Sluppen er Lerkendal og Tonstad. Flere må bytte buss ved omstigningspunkt for å komme fram dit de skal.

Ny metrostasjon «Sluppen» 

Ny metrostasjon for nordgående reiser åpnes ved Siemens i midten av september. Denne vil betjenes av metrobusslinje 1 og 2 fra sør mot sentrum. Den skal erstatte holdeplass Kroppanbrua nordgående, som ikke betjenes av metrobuss.

For sørgående reiser kan metrobusslinje 1 og 2 tas til Kroppanbrua. Det er fortsatt ikke avklart hvorvidt Kroppanbrua sørgående vil erstattes av ny metrostasjon Sluppen sørgående.

Slik kommer du deg til Sluppen