Slik kommer du deg til Sluppen

I tillegg til bil kan man enkelt komme seg til Sluppen med både sykkel og buss, eller til fots.

Til Sluppen med buss

Sluppen har mange bussruter som passerer på E6 sørover og mot sentrum.
Nærmeste holdeplass å gå av på til Sluppen blir Kroppanbrua, Nidarvoll skole eller Postterminalen.

Kroppanbrua

Dette er det stoppet som har flest avganger til og fra sentrum - i gjennomsnitt hvert 3. min.
Benytt en av følgende bussnr: 3, 4, 6, 9, 11, 16, 38, 46, 47, 80, 86, 90, 310, 320, 340, 410, 470

Nidarvoll skole og Postterminalen

Dette er to alternative stopp som kan brukes, men merk at disse ikke har like hyppige avganger.

Nidarvoll skole - bussnr: 3, 16, 48, 54, 86

Postterminalen- bussnr: 3, 54, 91, 92, 93, 94

Værnesekspressen

For besøkende som kommer fra Værnes vil den enkleste bussreisen være å ta Værnesekspressen til stoppet Nidarvoll skole.

Anbefaler alle som ønsker å benytte buss å laste ned appen AtB Reise. Denne oppdaterer seg kontinuerlig etter hvor du befinner deg for å lokalisere nærmeste busstopp.

Atb.no

 

 

Infrastruktur

Erfaringer fra andre større byutviklingsprosjekt nasjonalt og internasjonalt viser at det er uhyre viktig å tenke god infrastruktur tidlig i planleggingen. Bydelen Sluppen har i dag meget god tilgjengelighet. Tilgjengeligheten vil bli enda bedre med åpningen av ny Sluppen bru og tunell fra Sluppen til Munkvoll.

Kollektivknutepunkt

En lokkløsning (eller tuneller) vil åpne for kollektivgater på bakkeplan med vesentlig bedre tilgjengelighet og overgangsmuligheter. Sluppen vil på sikt kunne utvikles til et komplett kollektivknutepunkt som binder sammen trafikken mellom nord/sør og øst/vest. Dagens kollektivbue med hyppige bussavganger og egne kollektivfelt, vil på sikt utvides til en kollektivsirkel som omfatter blant annet Tunga og Leangen.

Statens Vegvesen og Trondheim kommune planlegger Superbusstrase fra Sluppen til sentrum, noe som vil bedre kollektivtilbudet og kapasiteten på denne strekningen.

Det planlegges et hovednett for sykkel, med oppgradering av gang- og sykkelvei langs Sluppenveien – og forbindelse mot sentrum gjennom eksisterende undergang under omkjøringsveien mellom «Siemens sør» og “Siemens nord”.