CrayoNano flytter inn!

Den 26.02.18 ble det kaffe og kake i anlendning innflytningsmarkering for CrayoNano i nyoppussede lokaler i Kraftbygget, Sluppenvegen 6.

CrayoNano er et selskap som skal lage UV LED på en annen måte enn det som finnes fra før. De er først i verden med å utvikle og patentere en metode for å produsere elektroniske halvledere på supermaterialet grafén. Dette er det tynneste og sterkeste materialet som finnes, og muligheten til å lage elektroniske kretser på det kan revolusjonere store deler av elektronikkbransjen.

– Denne teknologien har et stort potensial og mange ulike anvendelsesområder. Men i første omgang har vi valgt å fokusere på markedet for ultrafiolette lysdioder. siden vi vurderer dette som et perfekt inngangsmarked for teknologien, sier Helge Weman, som er gründer og teknologidirektør i Crayonano.

Ultrafiolette lysdioder (UV led) sender ut ultrafiolett lys som kan brukes til å drepe bakterier og virus. UV led brukes derfor ofte til rensing av vann og luft.

– Vi kan lage UV led som er ti ganger med effektiv enn dagens teknologi, til en pris som kun er en tiendedel av det den eksisterende teknologien koster.