Trondheim blir Smart City

Etter lang tids hardt arbeid blir Trondheim smartby gjennom EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020! Det innebærer smarte energiløsninger, grønn næringsutvikling, ny teknologi og økt innbyggerinvolvering.

+CityxChange blir et nytt Smart City lighthouse prosjekt under EU programmet Horizon 2020.

For de 4 årene skal byene Trondheim, Limerick, Alba, Julia, Pisek, Sestao, Smolyan og Voru se hvordan det er mulig å bli byer som er netto energi positive. Det handler også om å bruke digitale tjenester som skal forbedre livet for byenes innbyggere og generere mer energi enn de konsumerer.

Under ledelse av NTNU skal disse 7 byene utvikle og teste nye løsninger sammen. R. Kjeldsberg er en av de norske partnerne som skal bidra til å utvikle og teste løsninger. På Sluppen er målsettingen å utvikle en «Positive energy block» (PEB) sammen med partnere som Statkraft Varme, TrønderEnergi, NHP og Trondheim Kommune. Kjeldsberg har fokus på klima og miljø når vi utvikler Sluppen, og finner det svært naturlig å utvikle nye løsninger i samspill med andre kompetente miljøer. Spesielt når det er «kortreist kompetanse» lett tilgjengelig hos NTNU, TrønderEnergi og Statkraft Varme.

Kontorprosjektet Lysgården står innflyttingsklart i juni 2019 og vil få Breeam klassifikasjonen «Breeam Excellent» og vil bli et av verdens smarteste bygg ved innflytting. Tre selskaper som ønsker å bli forbundet med et smart bygg og miljø, og som er klare til å flytte inn i Lysgården, er DNV GL, Veidekke og Sweco. Kjeldsberg Eiendomsforvaltning står klar til å drifte Lysgården og har inngått samarbeid med NTNU og TrønderEnergi for å utvikle sin kompetanse ytterligere. Kjeldsberg sin deltakelse i +CityxChange prosjektet er et resultat av vår erkjennelse om at ny kunnskap og kompetanse gjerne utvikles i samspillet med andre kompetente miljøer. Samspillet bygger ny kunnskap hos oss og hos våre samarbeidspartnere.

Prosjektet +CityxChange vil motta 20 millioner Euros i støtte fra programmet Horizon 2020. Forventet prosjektstart er 1. januar 2019, og Kjeldsberg ser frem til å starte samspillet.