Åpning av ny metrobuss-stasjon på Sluppen

Ventingen er snart over: Metrobussen stopper på holdeplass Sluppen 1 fra 17. februar 2020, melder AtB.

Et halvt år uten metrobuss

Etter omlegging til metrobuss-systemet 3. august 2019, skulle Sluppen snarlig få sin egen metrobussholdeplass. Det skjedde ikke, på grunn av uenighet om skilting på den aktuelle vegstrekningen. Adresseavisen omtalte skiltkrangelen som "tragikomisk", og de som reiser til Sluppen daglig har vært utålmodige etter å få et tilfredsstillende kollektivtilbud på plass. I flere måneder har holdeplassen stått klar, uten å bli tatt i bruk. Til slutt ble heldigvis partene enige, og 17. februar 2020 vil metrobuss-stasjonen åpnes. AtB oppgir at eventuelle driftsavvik vil bli meldt på deres hjemmesider.

Den nye holdeplassen, Sluppen 1, betjenes kun av buss i nordgående retning (mot sentrum). Reisende i sørgående retning må fortsatt benytte seg av Kroppanbrua holdeplass.

Siemens-undergang åpnet

Kulverten under omkjøringsveien E6 var tidligere stengt for å hindre ferdsel inn på Siemens sitt industriområde. I forbindelse med åpning av ny Sluppen metrostasjon sørget R. Kjeldsberg, sammen med andre grunneiere på Sluppen, for å åpne undergangen. Dermed får bussreisende en tilrettelagt og enkel gangvei på vei til og fra bussen. Det er 232 meter fra holdeplass til Lysgården, og det tar ca. 4 minutter å gå.

Kulverten har blitt oppgradert med hvitmaling, lys og bilder.

Velkommen til Sluppen

Bussreisende til metrostasjon Sluppen vil ønskes velkommen inn på området, og vises med kart hvilke tilbud som finnes her: blant annet Café Aksen, Austmann bryggeri og taproom, og innen noen måneder åpnes nytt klatresenter, samt mat- og kulturarenaen Lager11.