Sammen om utviklingen av Sluppen

I 2012 skisserte Kjeldsberg et fremtidsbilde av Sluppen, som politikerne i Trondheim Kommune hadde stor tro på. Kjeldsberg opplever at politikerne fremdeles har stor tro på våre utviklingsplaner for Sluppen.

Ordfører Rita Ottervik sa at «samarbeidet mellom Trondheim kommune og Kjeldsberggruppen er godt og viktig for å utvikle en av de store næringsområdene i Trondheim for fremtiden». Vi er enige - Det er gjennom godt samarbeid vi får til en helhetlig og god utvikling av Sluppen.

 

Mye har skjedd siden 2012, og flere fremtidsrettede kontorbygg har kommet på plass, som Stålgården og Lysgården. Austmann, Cafe Aksen og Lager11 gjør Sluppen til en destinasjon for mat, drikke og gode opplevelser. Grip Klatring stiller med et av landets største klatresenter og skaper liv og aktivitet i bydelen.

Frem til i dag er det kun næringsprosjekter som er utviklet på Sluppen, men nå er Kjeldsberg klar for å forme de første boligprosjektene på Sluppen.

Det er ikke lenge før Metrostasjon nummer 2 er på plass og Nydalsbrua skal være ferdig i 2023. Tilgjengeligheten for reisende til Sluppen vil da være vesentlig forbedret.

Mye har skjedd siden 2012, og noen nye tanker og ideer har utviklet seg på veien. Det viktigste består: Sluppen skal være en levende bydel, og et godt sted for mennesker.